Cửa xếp kính CKT03

2.500.000đ

Sản phẩm CKT 02 khung bao cửa kính viền:

  • Mô tả chung
  • Đặc điểm kỹ thuật, các thông số: ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn hàng, thành phần…
  • Lợi ích khi sử dụng sản phẩm
  • Ưu đãi, khuyến mại
  • Một số thông tin khác như phí giao hàng, thời gian vận chuyển

Còn hàng

Sản phẩm CKT 02 khung bao cửa kính viền:

  • Mô tả chung
  • Đặc điểm kỹ thuật, các thông số: ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn hàng, thành phần…
  • Lợi ích khi sử dụng sản phẩm
  • Ưu đãi, khuyến mại
  • Một số thông tin khác như phí giao hàng, thời gian vận chuyển